Breed standard PBGV

Breed Standard

Dansk
English

Petit Basset Griffon Vendeen (Racebeskrivelse)

FCI standard 14.02.2001 (GB) Nr. 67 (ORG 09.01.1999)

Oprindelsesland: Frankrig

Anvendelse: En djævel i marken, en engel hjemme – sådan er vores Basset. Den er en passioneret jagthund, som helt fra ung skal vænnes til indkald. Den er jægerens perfekte hjælper i moderat kuperet terræn. Den er specialist i kanin, men intet andet vildt undgår den.

Klassifikation: FCI Gruppe 6 (Støvere, schweisshunde og beslægtede racer).
Sektion 1.3 (Små støvere).
Med brugsprøve.

Historie: Petit Basset Griffon Vendéen havde i lang tid samme standard som de store Bassets. Kun størrelsen var anderledes (34 – 38 cm). Brugsresultaterne var ikke særlig gode, for hundene havde halvkrogede ben og var lige så tunge som de store Bassets. Det var grunden til, at M. Abel Dezamy skabte en standard for dem. For at beskrive denne hound må vi genkalde os, hvad Paul Daubigné skrev: ”Den bliver ikke til en Petit Vendéen ved blot at reducere højden. Den skal være en lille Basset, harmonisk gjort mindre i alle sine proportioner og fylde, og naturligvis i besiddelse af alle de karaktermæssige egenskaber, der er en forudsætning for jagtpassionen.” En gruppe Petit Bassets har hjemtaget førstepræmie i Coupe de France på kanin.

Helhedsindtryk: En lille, aktiv og stærk hound med en let langstrakt krop. Halen bæres stolt. Pelsen er grov og lang, uden overdrivelse. Hovedet er udtryksfuldt. De lange ører, der ikke er alt for lange, er godt indaddrejede, dækket af et langt hårlag og ansat under øjenhøjde.

Temperament: Passioneret og modig jagthund, der elsker krat og buskads. Af karakter er den lærevillig, men selvstændig og ivrig.

HOVED

Skalle: Let hvælvet, en smule aflang og ikke for bred, godt udmejslet under øjnene. Nakke-knuden er ret veludviklet.

Stop: Pandeafsatsen er markeret.

Næse: Godt fremtrædende og veludviklet med godt åbne næsebor. Den er sort, undtagen hos hunde med hvid/orange pels, hvor brun næse tolereres.

Næseparti: Meget kortere end hos den store Basset, men stadig ganske let langstrakt og lige. Det afsluttes kvadratisk.

Læber: Beklædt med rigelige moustacher.

Kæber, bid: Saksebid.

Øjne: Ret store og med et intelligent udtryk. Det hvide i øjnene må ikke vises, og bindehinde må ikke kunne ses. De lange pelshår over øjnene vender fremefter, men må ikke skjule øjnene. Øjenfarven bør være mørk.

Ører: Bløde, smalle og tynde, dækket af et langt hårlag og let afrundede for enden. De er indaddrejede og kan ikke nå helt frem til næsespidsen. Vel ansatte under øjenhøjde.

Hals: Lang, stærk og meget muskuløs. Solidt ansat i skulderpartiet og uden løs halshud. Hovedet bæres stolt.

KROP

Ryg: Lige, med en godt fast overlinje.

Lænd: Muskuløs.

Kryds: Meget muskuløst og temmelig bredt.

Bryst: Ikke for bredt. Ret veludviklet i dybden og når ned i højde med albuerne.

Ribben: Moderat hvælvede.

Hale: Højt ansat og ret kraftig ved roden. Den bliver gradvis tyndere mod spidsen. Halen er nærmest kort og bæres i sabelform.

Lemmer: Med ret kraftig knoglebygning – men proportioneret efter hundens højde.

FORPART:
Skuldre: Tørre og skråtliggende – med god tilslutning til kroppen.

Overarm: Veludviklet.

Håndrod: Ganske let markeret.

BAGPART:
Lår: Muskuløse og kun let rundede.

Haseled: Ret brede, let vinklede – men aldrig helt lige.

Poter: Ikke for kraftige, med robuste trædepuder. Godt sluttede tæer og solide kløer. Det er ønskeligt, at trædepuderne er vel pigmenterede.

Bevægelse: Meget fri og let.

Hud: Ret tyk; ofte marmoreret/plettet hos trefarvede hunde. Uden løs halshud.

PELS

Hårlag: Groft, men ikke for langt. Aldrig silkeagtigt eller uldent.

Farve: Sort med hvide aftegninger (hvid/sort). Sort med tan aftegninger (sort/feu). Sort med lys tan aftegninger. Fauve med hvide aftegninger (hvid/orange). Fauve med sort sadel og hvide aftegninger (tricolore). Fauve med sorte hårspidser. Sandfarvet med sorte hårspidser og hvide aftegninger. Sandfarvet med sorte hårspidser. Der bruges traditionelt betegnelser som harefarvet, ulve-, grævlinge- eller vildsvinefarvet.

Størrelse: Skulderhøjde fra 34 til 38 cm med en tolerance på plus/minus 1 cm.

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på hundens sundhed og velfærd.

Hoved:

 • For kort
 • Flad skalle
 • Pigmentmangel på næse, læber eller øjenrande
 • Kort næseparti
 • Tangbid
 • Lyse øjne
 • Ører højt ansatte, lange, ikke tilstrækkeligt indadrullede eller med for lidt pels
 • Krop:

 • Kropsbygning for lang eller kort, uden harmoni
 • Overlinien ikke fast og lige
 • Faldende kryds
 • Hale:

  • Skæv

  Lemmer:

  • Utilstrækkelig knoglekraft
  • Mangelfuld vinkling
  • Ustabil mellemhånd

  Pels:

  • Ikke tæt nok, fin pels

  Temperament:

  • Frygtsomhed

  Diskvalificerende fejl:

  • Manglende type
  • Overbid, underbid
  • Glasøjne eller øjne af hver sin farve
  • Kroppen ikke rummelig nok ved brystbenet – dvs. brystkassen for trang nedadtil.
  • Halen knudret (haleknæk)
  • Krogede eller halvkrogede ben
  • Ulden pels
  • Ensfarvet sort eller hvid pels
  • Væsentlig pigmentmangel
  • Størrelse uden for standardens mål
  • Tydeligt invaliderende fejl og mangler. Anatomiske misdannelser.
  • Skyhed eller aggressivitet
  • Enhver hund, der viser tydelige psykiske eller fysiske abnormiteter, skal diskvalificeres.

  Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

  Standarden er udgivet af FCI 14. februar 2001

  Oversættelse er godkendt af DKK´s Standardkomité Juli 2014

  Gå til toppen

  ————————————————————

  Petit Basset Griffon Vendeen (Breed Standard)

  Translation: John Miller and Raymond Triquet
  Origin: France.
  Date of publication of the official valid standard: 09.01.1999
  Utilization: Devil in the country, angel in the house, that’s our Basset. It’s a passionate hunter, that must, from an early age, get used to obeying. Perfect assistant to the hunter with a gun on territories of medium size, specialist for rabbit, but no other game escapes from it.

  FCI classification: Group 6 Scenthounds and related breeds.
  Section 1.3. Small-sized Hounds. With working trial.

  Brief Historical Summary: For a long time the Petit Basset Griffon Vendéen had the same standard as the Grand Basset, only the size was different (from 34 to 38 cm). The result in utilization was not very brilliant, because they were semi-crooked and as heavy as the Grand Basset. That is why that M.Abel Dezamy created a separate standard for them. To define this hound, let us remember what Paul Daubigné wrote : « It is no longer a small Vendéen by simple reduction of the height, but a small Basset harmoniously reduced in all his proportions and in its volume, that is naturally endowed with all the moral qualities which presuppose the passion for hunting ». A team of Petit Bassets won the first edition of France’s Cup on rabbit.

  General Appearance: Small, active and vigorous hound,with a slightly elongated body. Proud tail carriage. Coat hard and long without exaggeration. Expressive head; leathers well turned inwards, covered with long hair and set below the level of the eye, not too long.

  Behaviour/Temperament: Passionate hunter, courageous, likes the bramble and scrub. Docile but wilful and passionate.

  HEAD

  Skull: Slightly domed, not too elongated nor very broad, well chiselled under the eyes, the occipital protuberance quite developed.

  Stop: Frontal indentation defined.

  Nose: Prominent, well developed; nostrils open, black apart from the white and orange coats where a brown nose is tolerated.

  Muzzle: Much shorter than that of the Grand Basset but nevertheless very slightly elongated and straight. Muzzle square at its end.

  Lips: Covered with abundant moustaches.

  Jaws/Teeth: Scissor bite.

  Eyes: Quite large with an intelligent expression, showing no white; the conjunctiva must not be apparent. The brows surmounting the eyes stand forward but should not obscure the eyes. Eyes must be of a dark colour.

  Leathers: Supple, narrow and fine, covered with long hair, ending in a slight oval, turned inwards and not quite reaching the end of the muzzle. Well set below the level of the eye.

  Neck: Long and strong; well muscled; strong at set on; without dewlap; carrying head proudly.

  BODY

  Back: Straight, topline level.

  Loin: Muscled.

  Croup: Well muscled and quite wide.

  Chest: Not too wide. Rather deep, reaching the elbow level.

  Ribs: Moderately rounded.

  Tail: Set high, quite thick at its base, tapering evenly to its tip; rather short, carried sabre fashion.

  Limbs: Bone structure quite strong but in proportion to size.

  FOREQUARTERS:
  Shoulders: Clean, oblique, well attached to the body.

  Forearm: Well developed.

  Wrist (carpus): Very slightly defined.

  HINDQUARTERS:
  Thigh: Muscled and only slightly rounded.

  Hock: Quite wide, slightly angulated, never completely straight.

  Feet: Not too strong, pads hard, toes very tight, nails solid. Good pigmentation of the pads is desirable.

  Gait/movement: Very free and effortless.

  Skin: Quite thick, often marbled in tricolour subjects. No dewlap.

  COAT

  Hair: Harsh but not too long, never silky or woolly.

  Colour: Black with white spotting (white and black). Black with tan markings (black and tan). Black with light tan markings. Fawn with white spotting (white and orange). Fawn with black mantle and white spotting (tricolour). Fawn with black overlay. Pale fawn with black overlay and white spotting. Pale fawn with black overlay. Traditional names : hare colour, wolf colour, badger colour or wild boar colour.

  Size: Height at withers : From 34 to 38 cm. With a tolerance of 1 cm more or less.

  Faults: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

  Head:

  • Too short
  • Flat skull
  • Depigmentation of nose, lips or eyelids
  • Short muzzle
  • Pincer bite
  • Light eye
  • Leathers set high, long, insufficiently turned in or lacking hair.

  Body:

  • Too long or too short, lacking harmony
  • Topline insufficiently firm
  • Slanting croup

  Tail:

  • Deviated stern

  Limbs:

  • Insufficient bone
  • Lack of angulation
  • Slack in pasterns

  Hair:

  • Not dense enough, fine hair

  Behaviour:

  • Timid subject

  Disqualifying faults

  • Lack of type
  • Overshot or undershot mouth
  • Wall eye/Eyes of different colours (Heterochromia)
  • Lack of space in the sternal region : ribs too narrow towards the lower part.
  • Kinky tail
  • Crooked or half-crooked forelegs
  • Woolly coat
  • Self-coloured black or white coat
  • Important depigmentation
  • Size outside the standard
  • Noticeable invalidating fault. Anatomical malformation.
  • Aggressive or overly shy dogs
  • Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

  N.B.: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

  FCI Standard no. 67 / 14.02.2001

  Gå til toppen

  Comments are closed.