Breed Standard DdB

Breed Standard

Dansk
English

Dogue de Bordeaux (Racebeskrivelse)

FCI standard 14.04. 1995 (F) Nr. 116 (ORG 14.04.1995)

Oprindelsesland: Frankrig

Anvendelse: Vagthund, forsvarshund

Klassifikation: FCI Gruppe 2 (Pinschere, Schnauzere, Molosser)

Helhedsindtryk: Af type er racen kortskallet Molosserhund med konkav overlinie. Dogue de Bordeaux er en meget kraftfuld hund, hvis meget muskuløse krop bevarer en harmonisk helhed. Den er ret lavtbygget, dvs. at afstanden fra brystbenet til jorden er mindre end brystdybden. Den er kompakt, atletisk, imponerende og meget respektindgydende.

Proportioner: Forholdet mellem kropslængde (fra skulderspids til sædeben) og skulderhøjde er som 11:10

Brystdybden er større end den halve skulderhøjde

Næseryggens længde må højst være 1/3 og ikke under 1/4 af hovedets længde.

Hos hannen svarer hovedets omkreds nogenlunde til skulderhøjden

Temperament: Bordeaux’en er en fremragende hus og familiehund. Den er rolig, harmonisk, meget knyttet til familien og kælen. Over for fremmede er den reserveret men forholder sig neutral, hvis dens ejer er til stede. Den besidder en uspoleret, social adfærd, er godmodig over for børn og også god at have flere af sammen. Ikke nogen slagsbror. Den følsomme kolos reagerer bedst på en kærlig, konsekvent opdragelse, stemmelejet er tilstrækkeligt til at lære hunden at forstå, hvad der er rigtigt og forkert. Hårdhed ødelægger den. Bordeaux’en er, når den er en gang er opdraget, lydig og har ikke tilbøjelighed til at blive vild. Den er ikke nogen udpræget løbeglad hund, men behøver bevægelsesfrihed og plads omkring sig. Bordeaux´en er en fremragende vagt – og beskyttelseshund, der aldrig angriber uden grund, og den har en pålidelig flair for alvorlige og indbildte trusler.

HOVED

Stort, kantet, bredt og ret kort; trapez-formet, set forfra og fra oven. Skallens og næseryggens længdeakser er konvergerende (fremefter)

Skalleparti: Hos hannen svarer hovedets omkreds (målt hvor det er bredest) nogenlunde til skulderhøjden. Hos tæven kan den være lidt mindre. Skallepartiets volumen og form er en følge ad den betydelige udvikling af tindingpartiet, øjenbrynsbuerne, kindbensbuerne og bredden mellem underkæbens to grene. Skallens overlinie er let konveks fra side til side. Stoppet er meget udtalt og danner en næsten ret vinkel med næseryggen (95-100º) Den dybe pandefure fortoner sig mod hovedets bageste del. Ansigtet domineres af panden, som er mere bred end høj. Hovedet har på begge sider af pandens midterfure symmetriske rynker. Disse dybe rynker og folder ændrer sig, alt efter om hunden er opmærksom eller ikke.

Næse: Bred med godt åbne næsebor og vel pigmenteret svarende til maskens farve. En noget opadvendt næse er tilladt, men den må ikke være trykket tilbage mod ansigtet.

Næseparti: Kraftfuldt, bredt og tykt, men ikke udfyldt under øjnene. Det er ret kort, med en svagt konkav overlinie og uden alt for fremtrædende rynker. Bredden aftager næsten ikke udefter, således at det set fra oven, nærmest er kvadratisk. Sammen med skallens øverste del danne næseryggen en meget stump vinkel, der er åben opefter. Når hovedet holdes vandret, vil spidsen af det korte, tykke og brede næseparti, ligge foran en ledret linie ned langs næsens forside. Omkredsen af næsepartiet nærmer sig 2/3 af hovedet omkreds og dets længde ligger mellem 1/4 og 1/3 af hovedets totale længde fra næse til nakkeknude. De nævnte grænseværdier (højst 1/3 og mindst 1/4) er tilladte, men ikke ønskelige mål. Den ideelle længde af næsepartiet ligger mellem disse yderpunkter.

Kæber: Meget kraftfulde og brede. Hunden har underbid (et træk der er karakteristisk for racen) Bagsiden af underkæbens fortænder ligger lige foran forsiden af overkæbens fortænder og har ikke kontakt med dem. Underkæben danner en bue opefter. Hagen er godt markeret og bør hverken rage for langt frem foran overlæberne eller dækkes af dem.

Tænder: Kraftige, især hjørnetænderne, som i underkæben er ansat langt fra hinanden og er let krummede. Fortænderne er placeret i en pæn række, især i underkæben, hvor de nærmest danner en ret linie.

Overlæber: Tykke, moderat hængende, kan trækkes tilbage. Set fra siden er dens underlinie afrundet og de dækker siderne af underkæben. Fortil har den øverste læberand kontakt med underlæben, derpå går de ned til hver sin side og danner et bredt, omvendt V.

Kinder: Fremtrædende på grund af den meget kraftigt udviklede muskulatur.

Øjne: Ovale, ansat langt fra hinanden. Afstanden mellem de to inderste øjenkroge svarer omtrent til det dobbelte af øjenåbningens størrelse. Blikket er frimodigt. Bindehinden må ikke kunne ses. Øjenfarven er nøddebrun til mørkebrun hos hunde med sort maske. Der tolereres lysere øjne hos hunde med brun maske eller uden maske.

Ører: Forholdsvis små, af en lidt mørkere farve end pelsen. Fortil ved basis er ørerne let rejste, men bæres ellers hængende, uden at virke for bløde, med forkanten tæt til hovedet, når hunden er opmærksom. Ørespidsen er let afrundet og må ikke nå forbi øjet. Ørerne er højt ansatte, i niveau med skallens overlinie og medvirker således til at fremhæve skallens bredde.

Hals: Meget stærk og muskuløs, næsten rund. Huden er rigelig, løs og smidig. Halsen har i gennemsnit næsten den samme omkreds som hovedet. Ved overgangen mellem hoved og hals ses en kun let fremtrædende, svagt buet fure på tværs. Halsens overlinie er let konveks. Den godt markerede løse halshud begynder i højde med struben og danner folder ned mod forbrystet uden dog at være udpræget hængene. Ved basis er halsen meget bred og går uden brudte linier over i skulderpartiet.

KROP

Overlinie: Fast med en bred og muskuløs ryg, en godt markeret manke, en bred lænd der er ret kort og solid og et kryds der skråner moderat ned mod haleansatsen.

Bryst: Kraftfuldt, lang, dyb og bred brystkasse, der når ned lavere end til albuen. Forbrystet er bredt og kraftfuldt med en underlinie der er konveks nedad. Ribbenene er lange og godt hvælvede, men ikke i tøndeform. brystets omfang bør være fra 25-30 cm større end skulderhøjden.

Underlinie: Forløber i en kurve fra det dybe forbryst til bugen, som er temmelig optrukken og fast, hverken hængende eller myndeagtigt opkneben.

Hale: Meget tyk ved roden. Det foretrækkes, at halespidsen når til haseleddet, men ikke længere. Den bæres lavt og er hverken knudret eller med knæ, men smidig. I hvile er halen hængende, men når hunden er aktiv, løftes den 90 til 120º fra den nedhængende stilling uden at være krummet ind over ryggen eller oprullet.

LEMMER

Forpart: Kraftfulde med fremtrædende muskler. Skulderbladet er middel skråtstillet (omkring 45º i forhold til vandret) og vinklen skulderblad/overarm er lidt over 90º

Overarm: Meget muskuløs

Albuer: Parallelle med kroppens akse, ikke for tæt sluttende, men heller ikke udaddrejede.

Underarm: Set forfra lige eller med lidt hældning nedad/indefter, især hos hunde med meget bred brystkasse. Set fra siden er de stillet lodret

Mellemhånd: Kraftfuld. Set fra siden er den let skråtstillet. Set forfra kan den være let udaddrejet for at kompensere for forbenets hældning indefter.

Forpoter: Kraftige, med tæt sluttede tæer og stærke, krumme kløer. Trædepuderne er veludviklede og smidige. Trods sin vægt står hunden “højt” på poterne

Bagpart: Robuste bagben med kraftig knoglebygning, velvinklede. Set bagfra er bagbenene stillet lodret og parallelt. De giver indtryk af betydelig styrke, selvom bagparten er knap så bred som forparten.

Overlår: Meget veludviklet og fyldigt med fremtrædende muskler

Knæled: I et plan parallelt med midterlinien eller let udaddrejet

Underlår: Relativt kort, muskuløst, rækker godt nedad

Haseled: Kort, senet med moderat åben hasevinkel

Mellemfod: Robust, uden vildkløer

Bagpoter: En smule længere end forpoterne, med tæt sluttede tæer.

Bevægelse: Ganske smidig for en molossertype. Skridtgangen er fri og smidig og gå tæt hen over jorden. Godt fraskub fra bagparten og god rækkevidde i forbevægelsen, især i trav som er den foretrukne gangart. Ved hurtigere trav holdes hovedet lavere og overlinien får en hældning fremad. Forpoterne placeres tættere mod midterlinien, mens forbenene strækkes langt frem. En kort galop, hvor bevægelsen også sker lodret, er ret væsentlig. Hunden kan opnå stor fart på korte distancer i spring lavt over jorden.

Hud: Tyk og passende løs


PELS

Hårlag: Fin og kort, føles blød

Farve: Ensfarvet i alle nuancer af fauve, fra mahogni til isabellafarvet. God pigmentering er ønskelig. Mindre hvide aftegninger er tilladt på bryst og poter.

Maske:

 • Sort maske: Masken er ofte kun af lille størrelse og må ikke brede sig ind over skallepartiet. Den kan optræde sammen med lidt mørke hårspidser på skalle og ører
 • Brun maske: Tidligere kaldt rød eller sodet. Næsen er tilsvarende brun, ligesom øjenrandene er brune
 • Uden maske: Pelsen er fauve og huden virker rød (førhen også kaldt “rød maske” – næsen er her rødlig eller kødfarvet.

Størrelse: Skulderhøjden svarer nogenlunde til hovedets omkreds, hanner 60-68 cm tæver 58-66 cm. Der tolereres 1 cm under og 2 cm over disse grænser.

Vægt: Hanner mindst 50 kg , tæver mindst 45 kg

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang

Alvorlige fejl:

 • Over-aggressiv eller frygtsom
 • Hovedet kort og rundt med udstående øjne
 • Bulldogagtig type (flad skalle, næseryg kortere end 1/4 hovedlængde)
 • Betydelig sideværts skævhed i underkæben
 • Vedvarende synlige fortænder (ved lukket mund)
 • Krum (konveks) ryg
 • Sammenvoksede men ikke skæve halehvirvler
 • Indaddrejede poter, selv ganske let
 • For stærkt udaddrejede forpoter
 • Flade lår
 • Hasevinkel for åben (rette haser)
 • Hasevinkel for lukket, understillet bagstilling
 • Kohaset, hjulbenet
 • Stiv eller stærkt rullende bevægelse bagtil
 • Udpræget åndedrætsbesvær, astmatisk vejrtrækning
 • Hvidt ved halespidsen eller foran på benene oven for mellemhånd/fod

Diskvalificerende fejl:

 • Hovedet langt og smalt med for lidt markeret stop; næseryg længere end 1/3 af hovedets længde (utypisk hoved)
 • Næseryg parallel med skallens overlinie eller faldende; buet næseryg
 • Vredet (skæv) underkæbe
 • Manglende underbid
 • Vedvarende synlige hjørnetænder (ved lukket mund)
 • Vedvarende synlig tunge (ved lukket mund)
 • Halen knudret, skæv til siden eller proptrækkerformet
 • Stumphale
 • Krumme underarme med stærkt nedsunkne håndrødder
 • Hasevinkel overkodet
 • Hvidt på hoved og krop, anden pelsfarve end fauve
 • Tydelige invaliderende fejl

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Standarden er udgivet af FCI 30. juni 1995

Oversættelse er godkendt af DKK´s Standardkomité December 1996

Gå til toppen

————————————————————

Dogue de Bordeaux (Breed Standard)

Translation: Tim Taylor and Raymond Triquet
Sketches by Sylvie Guignard.
Origin: France.
Date of publication of the valid original standard: 14.04.1995 N 116/GB
Utilization : Guard, defense and dissuasion.

FCI classification:

Origine:

 • Group 2 (Pinscher and Schnauzer type, Molossian and Swiss mountain and cattledogs)
 • Section 2.1. (Mastiff type) Without working trial.

General Appearance:

 • Typical concave lined brachycephalic molossoid. The Dogue de Bordeaux is a very powerful dog, with a very muscular body yet retaining a harmonious general outline. He is built rather close to the ground, the distance sternum-ground being slightly less than the depth of the chest.
 • Stocky, athletic, imposing, he has a very dissua-sive aspect.

Important Proportions:

 • The length of the body, measured from the point of the shoulder to the point of the buttock, is superior to the height at the withers, in the proportion of 11/10.
 • The depth of the chest is more than half the height at the withers.
 • The maximum length of the muzzle is equal to one third of the length of the head.
 • The minimum length of the muzzle is equal to one quarter of the length of the head.
 • In the male, the perimeter of the skull corresponds more or less to the height at the withers.

Behaviour / Temperament:

 • An ancient fighting dog, the Dogue de Bordeaux is gifted for guarding, which he assumes with vigilance and great courage but without aggressiveness. A good companion, very attached to his master and very affectionate. Calm, balanced with a high stimulus threshold.
 • The male normally has a dominant character.

Head:

 • Voluminous, angular, broad, rather short, trapezoid when viewed from above and in front.

Cranial Region:

 • – In the male : the perimeter of the skull measured at the level of its greatest width corresponds roughly to the height at the withers.
 • – In bitches : it may be slightly less.
 • Its volume and shape are the consequences of the very important development of the temporals, supra-orbital arches, zygomatic arches and the spacing of the branches of the lower jaw. The upper region of the skull is slightly convex from one side to the other.
 • Fronto-nasal depression or stop is very pronounced, almost forming a right angle with the muzzle (95 to 100).
 • The frontal groove is deep, diminishing towards the posterior end of the head. The forehead dominates the face. However it is still wider than high.
 • The head is furrowed with symmetrical wrinkles, each side of the median groove. These deep ropes of wrinkle are mobile depending on whether the dog is attentive or not.

Facial Region:

 • Nose : Broad, well opened nostrils, well pigmented according to the mask. Upturned nose (snubbed) permissible but not if it is set back towards the face.
 • Muzzle : Powerful, broad, thick, but not fleshy below the eyes, rather short, upper profile very slightly concave, with moderately obvious folds. Its width hardly decreasing towards the tip ot the muzzle, when viewed from above it has the general shape of a square. In relation to the upper region of the skull, the line of the muzzle forms a very obtuse angle upwards. When the head is held horizontally the tip of the muzzle, truncated, thick and broad at the base, is in front of a vertical tangent to the anterior face of the nose. Its perimeter is almost two thirds of that of the head. Its length varies between one third and one quarter of the total length of the head, from the nose to the occipital crest. The limits stated (maximum one third and minimum one quarter of the total length of the head) are permissible but not sought after, the ideal length of the muzzle being between these two extremes.
 • Jaws : Very powerful, broad. Undershot (the undershot condition being a characteristic of the breed).
 • The back of the lower incisors is in front of and not in contact with the front face of the upper incisors.
 • The lower jaw curves upwards. The chin is well marked and must neither overlap the upper lip exaggeratedly nor be covered by it.
 • Teeth : Strong, particularly the canines. Lower canines set wide apart and slightly curved. Incisors well aligned especially in the lower jaw where they form an apparently straight line.
 • Upper lip : Thick, moderately pendulous, retractile. When viewed in profile it shows a rounded lower line. It covers the lower jaw on the sides. In front the edge of the upper lip is in contact with the lower lip, then drops on either side thus forming a reversed wide V.
 • Cheeks : Prominent, due to the very strong development of the muscles.
 • Eyes : Oval, set wide apart. The space between the two inner angles of the eyelids is equal to about twice the length of the eye (eye opening). Frank expression. The haw must not be visible.
 • Colour : hazel to dark brown for a dog with a black mask, lighter colour tolerated but not sought after in dogs with either a brown mask or without a mask.
 • Ears : Relatively small, of a slightly darker colour than the coat. At its set on the front of the base of the ear is slightly raised. They must fall back, but not hang limply, the front edge being close to the cheek when the dog is attentive. The tip of the ear is slightly rounded ; it must not reach beyond the eye. Set rather high, at the level of the upper line of the skull, thus appearing to accentuate its width even more.
 • Neck : Very strong, muscular, almost cylindrical. The skin is supple, ample and loose. The average circumference almost equals that of the head. It is separated from the head by a slightly accentuated transversal furrow, slightly curved. Its upper edge is slightly convex. The well defined dewlap starts at the level ot the throat forming folds down to the chest, without hanging exaggeratedly. The neck, very broad at its base, merges smoothly with the shoulders.

Body:

 • Topline : Solid with a broad and muscular back, withers well marked, broad loin, rather short and solid.
 • Croup : Moderately sloping down to the root of the tail.
 • Chest : Powerful, long, deep, broad, let down lower than the elbows. Broad and powerful breast whose lower line (inter-axillae) is convex towards the bottom. Ribs well let down and well sprung but not barrel shaped. The circumference of the chest must be between 0,25 to 0,30 m greater than the height at the withers.
 • Underline : Curved, from the deep brisket to the rather tucked up, firm abdomen, being neither pendulous nor whippety.
 • Tail : Very thick at the base. Its tip preferably reaching the hock and not below. Carried low, it is neither broken nor kinked but supple. Hanging when the dog is in repose, generally rising by 90 to 120 from that position when the dog is in action, without curving over the back or being curled.

Limbs:

 • Forequarters : Strong bone structure, legs very muscular.
 • Shoulders : Powerful, prominent muscles. Slant of shoulder-blade medium (about 45 to the horizontal), angle of the scapular-humeral articulation a little more than 90.
 • Arms : Very muscular.
 • Elbows : In the axis of the body, neither too close to the thoracic wall nor turned out.
 • Forearms : Viewed from the front, straight or inclining slightly inwards thus getting closer to the median plane, especially in dogs with a very broad chest. Viewed in profile, vertical.
 • Metacarpial region : Powerful. Viewed in profile, slightly sloping. Viewed from the front sometimes slightly outwards thus compensating for the slight inclination of the forearm inwards.
 • Feet : Strong. Toes tight, nails curved and strong, pads well developed and supple : the dogue is well up on his toes despite his weight.
 • Hindquarters : Robust legs with strong bone structure ; well angulated. When viewed from behind the hindquarters are parallel and vertical thus giving an impression of power even though the hindquarters are not quite as broad as the forequarters.
 • Thigh : Very developed and thick with visible muscles.
 • Stifle : In a parallel plane to the median plane or slightly out.
 • Second Thigh : Relatively short, muscled, descending low.
 • Hock : Short, sinewy, angle of the hock joint moderately open.
 • Metatarsus : Robust, no dewclaws.
 • Hindfeet : Slightly longer than the front feet, toes tight.

Movement:

 • Quite supple for a molossoid. When walking the movement is free, supple, close to the ground. Good drive from the hindquarters, good extension of the forelegs, especially when trotting, which is the preferred gait. When the trot quickens, the head tends to drop, the topline inclines towards the front, and the front feet get closer to the median plane while striding out with a long reaching movement of the front legs. Short gallop with vertical movement rather important. Capable of great speed over short distances by bolting along close to the ground.
 • Skin : Thick and sufficiently loose fitting.

Coat:

 • Hair : Fine, short and soft to the touch.
 • Colour : Self-coloured, in all shades of fawn, from mahogany to isabella. A good pigmentation is desirable. Limited white patches are permissible on the chest and the extremities of the limbs.

Mask:

 • 1. Black mask : the mask is often only slightly spread out and must not invade the cranial region. There may be slight black shading on the skull, ears, neck and top of body. The nose is then black.
 • 2. Brown mask (used to be called red or bistre) : the nose is then brown ; the eyerims are also brown.
 • 3. No mask : the coat is fawn : the skin appears red (also formerly called ” red mask “). The nose is then reddish or pink.

Size:

 • Height should more or less correspond to the perimeter of the skull.
 • – Dogs : 60-68 cm at the withers.
 • – Bitches : 58-66 cm at the withers.
 • 1 cm under and 2 cm over will be tolerated.

Weight:

 • – Dogs : at least 50 kg.
 • – Bitches : at least 45 kg.
 • Bitches : Identical characteristics but less prominent.

Faults:

 • Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.

Serious faults:

 • – Hyper aggressive, timid.
 • – Head short and round with protruding eyes.
 • – Hypertypical bulldoggy : flat skull, muzzle measuring less than a quarter of the total length of the head.
 • – Important lateral deviation of the lower jaw.
 • – Incisors constantly visible when the mouth is closed.
 • – Arched back.
 • – Fused but not deviated vertebrae of the tail.
 • – Forefeet turning inwards (even slightly).
 • – Forefeet turning outwards too much.
 • – Flat thighs.
 • – Angle of hock too open (straight angulation).
 • – Angle of the hock too closed, dog standing under himself behind.
 • – Cow hocks or barrel hocks.
 • – Stilted movement or serious rolling of rear.
 • – Excessive shortness of breath, rasping.
 • – White on tip of tail or on the front part of the forelegs, above the carpus and the tarsus.

Disqualifying faults:

 • – Long, narrow head with insufficiently pronounced stop, with a muzzle measuring more than a third of the total length of the head (lack of type in head).
 • – Muzzle parallel to the top line of the skull or downfaced, Roman nose.
 • – Twisted jaw.
 • – Mouth not undershot.
 • – Canines constantly visible when the mouth is closed.
 • – Tongue constantly hanging out when the mouth is closed.
 • – Tail knotted and lateraly deviated or twisted (screw tail, kink tail).
 • – Atrophied tail.
 • – Fiddle front with splay feet.
 • – Angle of the hock open towards the rear (tarsal deviated towards the front).
 • – White on the head or body, any other colour of the coat than fawn.
 • – Identifiable disabling defect.

N.B. : Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

Back to top

Comments are closed.